ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Κωνσταντίνος Δράκος παρέχει υπηρεσίες ορθοδοντικής για μία σωστή εφαρμογή και υγιεινή του στόματος. Η οποιαδήποτε μετακίνηση των δοντιών στη στοματική κοιλότητα γίνεται με την εφαρμογή ορθοδοντικών δυνάμεων. Υπάρχουν πολλά μέσα για την εφαρμογή των δυνάμεων αυτών φυσικά ανάλογα βέβαια και με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση ανά ασθενή. Υπάρχουν πολλοί τύποι ορθοδοντικών μηχανισμών οι οποίοι είναι οι εξής:

Κινητοί μηχανισμοί:
Σιδεράκια που τα βάζει και βγάζει ο ίδιος ο ασθενής “holley” («μασελάκια»), εξωστοματικό τόξο και ελαστικά διαγναθικών δυνάμεων.

Ακίνητοι μηχανισμοί:
Οι ακίνητοι μηχανισμοί είναι σταθεροί πάνω στα δόντια . Ο ασθενής τρώει και βουρτσίζει τα δόντια του με αυτά και ελέγχονται μια φορά το μήνα περίπου από τον ορθοδοντικό, τα οποία είναι μεταλλικά, αισθητικά, γλωσσικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι ορθοδοντικές δυνάμεις εξασκούνται στα μόνιμα δόντια.